Back to all initiatives

We hebben de meest uiteenlopende talenten nodig om aan een betere wereld te bouwen. Vooral in de chemische sector is er dringend nood aan meer STEM-profielen. STEM staat voor onderwijs in Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een brede waaier van trainings- en opleidingsprogramma’s die studenten voorbereiden op deze competenties.

Het grootste groeipotentieel voor STEM ligt bij meisjes en kinderen uit kansarme gezinnen: ze vertegenwoordigen immers minder dan 30 procent van alle STEM-studenten, en dat op alle opleidingsniveaus. Daarom lanceerde Janssen Pharmaceutica BeNeLux, dat deel uitmaakt van Johnson&Johnson, het WISTEM²D-project (Women in Science Technology Engineering Mathematics Manufacturing and Design). Het betreft een stakeholderpartnerschap voor België om het aantal meisjes in STEM-opleidingen op te trekken. Er werd een programma uitgewerkt dat door andere landen op EMEA-niveau kan worden overgenomen. Janssen Pharmaceutica/J&J werd met dit project, dat steunt op partnerschappen en de impact op de maatschappij, uitgeroepen tot een van de SDG Voices 2019 door FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling).

Grondig onderzoek en gesprekken met vrouwen in STEM-disciplines tonen aan dat we beter moeten uitleggen welke jobs ze kunnen doen en hoe ze echt het verschil kunnen maken door STEM te studeren. Het WISTEM2D-programma van Janssen vertrekt vanuit dit gegeven, maar zal zich niet alleen focussen op meisjes. Er wordt resoluut voor een inclusieve benadering gekozen.

Janssen Pharmaceutica wil meisjes en jongens tussen 10 en 14 jaar in heel België inspireren en warm maken voor STEM. Het is hun ambitie om een tactisch programma uit te werken waarmee ze50.000 meisjes kunnen bereiken in een periode van 3 jaar. Het is niet de bedoeling om het leerplan als dusdanig te veranderen, maar wel om een inspiratietraject met verschillende raakpunten te creëren, met betrokkenheid van ouders, leraars en leeftijdsgenoten.

Er wordt daarbij vertrokken vanuit uitdagingen die door de partners, door de kinderen of door de leraars vooropgesteld worden. Het programma zal gebruikmaken van sterke videogetuigenissen van vrouwelijke rolmodellen, die uitleggen hoe ze dankzij hun STEM-studies echt een verschil kunnen maken in de wereld. Het tactische plan bestaat zowel uit online als offline activiteiten in scholen, op tournee en in de partnerbedrijven. Het bedrijf neemt bestaande programma’s van partners als vertrekpunt en verfijnt ze door de juiste links te leggen en de communicatie op te drijven. We zullen verantwoordelijkheden en successen delen als een coalitie. Meer nog, Janssen Pharmaceutica zal zijn inspanningen overbrengen naar politieke besluitvormers om het project ook buiten België meer daadkracht te geven.